Врачанска фирма, развиваща дейност в сферата на добивната промишленост получи солидна глоба след поредно неизплащане на заплатите на своите служители.

Сумата е 21 00 лв., а наказанието е наложено от  Инспекцията по труда във Враца.

Това е второ нарушение на същия работодател, а когато има повтаряемост сумата скача двойно.

Именно това е бил и  основнияt мотив инспекторите да определят такъв размер на глобата.

Издадените наказателни постановения от Инспекция по труда са на стойност 27 000лв.