Районен съд – Враца произнесе осъдителна присъда и наложи наказание на Н. П. Подсъдимата бе призната за виновна в това, че за периода от 16.01.2012 г. до 28.02.2020 г., при условията на продължавано престъпление, в качеството й на длъжностно лице, е присвоила чужди пари от фирмата, в която е работила, в общ размер на 659 076 лв., собственост на дружеството.

Парите са й били поверени да ги пази и управлява. Присвояването е станало чрез парични преводи от банкови сметки на дружеството по нейни, лични банкови сметки и по банкови сметки на свързани с нея лица. За улесняване на присвояването е извършила и друго престъпление – съзнателно се е ползвала от неистински частни документи.

По искане на подсъдимата и нейната защита делото премина по реда на съкратеното съдебно следствие – глава 27, чл. 371 т. 2 от НПК, като подсъдимата призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се съгласи да не се събират доказателства за тях. При този ред на разглеждане на делото, законът задължава съда да намали наложеното наказание с една трета. Наложеното наказание на Н. П., след редукцията, е 2 години и 4 месеца „лишаване от свобода“, като изтърпяването му се отлага за срок от 4 години.

Мотивите към присъдата ще бъдат изготвени от съда в законоустановения срок.

Присъдата на Районен съд – Враца може да бъде обжалвана и протестирана в законоустановения срок пред Окръжен съд – Враца.