Педагогическата колегия, Обществения съвет и ученически съвет при ОУ „Васил Левски“ град Враца излезе с предложение да бъде удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Враца“ Фило Пенов – видна личност с изключителни заслуги и особен принос в социалния и културен живот на Враца и по-специално към ОУ „Васил Левски“.

Училище „Васил Левски“ е открито на 15.09.1922 година в квартал „Медковец”. Особена заслуга  има  Фило Христов Пенов (роден в с. Зверино, 1880 – 1952 г.). Той се заселва във Враца  през 1901 г. със своята съпруга Вуна  Христова. 

 Фило Пенов е предприемчив и много трудолюбив. За кратко време със заеми от Земеделска банка успява да купи доста имоти. Има осем деца и желанието му да ги изучи е голямо.

Заедно с други предприемчиви бащи решават да направят училище в Медковец и да делят разноските за даскала. Новата сграда изцяло е построена с доброволния труд на хората от Медковец.

През 1939 г. Фило  Пенов  дарява  дворно място от 400 кв.м. в близост до къщата му за построяване на училище, което започва да носи името на великия българин Васил Левски. 

Благодарение на личности като Фило Христов Пенов се поставя началото на един нов Дом на Просвещението, в което нашите възпитаници продължават и до днес да носят достойно името на една от най-обаятелните личности на ВъзражданетоВасил Иванов Кунчев /Левски/.