Съгласно Постановление на Министерски съвет влизащо в сила от 01.02.2024 година

децата до 14-годишна възраст ще пътуват безплатно в градския транспорт, по всички градски линии и с 50% намаление по линиите от междуселищната транспортна схема.

От транспортното дружество на града, ще започнат издаването на карти за безплатно пътуване по заявления от учебните заведения в града.

Картите ще са персонални и със снимка на децата от 7 до 14 години и без снимка на децата до 7 години. Ще бъдат издадени със срок на валидност една година от датата на издаване. Загубената или унищожена карта може да бъде заменена еднократно в течение на годината с дубликат.

Издадените превозните документи ще бъдат предоставени на училищата и раздавани на децата.

Същевременно ученици с навършени 14 години, студенти и докторанти ще пътуват със 50% намаление /картата за 1 месец за всички линии ще е в размер на 19,00 лева/.

„Тролейбусен транспорт“ стартира от 01.02.2024 г. и издаването на абонаментни карти с 50% намаление от редовната цена за лица, получаващи пенсия по условията на Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл.68, ал.1-3 / карта за 1 месец – цена 19,00 лв. за всички линии/.

Въведена е и още една група за преференциално пътуване и това са: Хората с увреждания с намалена работоспособност над 70,99 на сто, те ще пътуват с  25% намаление от редовната цена на превозните документи или 28,00 лева за всички градски линии.

Забележка: 

I. С 50% намаление от редовната цена се ползват лица навършили възрастта по чл. 68, ал. 1 – 3 от КСО и ученици и студенти срещу представен документ, удостоверяващ правото на пътуване по намалени цени                                                                                                                                      II. С 25% намаление пътуват лица притежаващи решение на ТЕЛК с над 70.99% инвалидност срещу представен документ, удостоверяващ правото на пътуване по намалени цени