Д-р Петьо Вълчев по всяка вероятност ще бъде новият шеф на ДКЦ 1. Той е с най-висока оценка от поредния проведен конкурс за директор на лечебното заведение за доболнична помощ. Предстои Общинският съвет във Враца да гласува избора на комисията, провела конкурса.

Вчера, 13.04.2020 г. от 12,30 часа, се е провело допълнително заседания на комисия, избрана с Решение №71 по Протокол №7 от 24.02.2020 г. на Общински съвет – Враца за провеждане на конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „ДКЦ-I – Враца” ЕООД. 

След проведени разисквания и въз основа на получените след оценяването и обобщаване на резултати от събеседването, комисията на основание чл. 8, ал.6 от Наредба № 9/26.06.2000г. за условията  и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, извърши класиране на кандидатите и

РЕШИ:

  1. Класира на първо място д-р Петьо Василев Вълчев, получил крайна оценка мн. добър 4.50 (преди закръглението 4.56)
  2. Класира на второ място д-р Огнян Ананиев Тошев, получил крайна оценка мн. добър 4.50 (преди закръглението 4.52)
  3. Предлага на Общински съвет – Враца да се произнесе с решение, с което да одобри класирането и възложи управлението на „ДКЦ-I – Враца” ЕООД,  на класирания на първо място кандидат – д-р Петьо Василев Вълчев.

За мястото на управител на ДКЦ 1 са се борили четирима лекари, до финала са достигнали двама.

До този момент д-р Петьо Вълчев беше временно изпълняващ длъжността Управител на МБАЛ-Мездра ЕООД.

Припомняме, че името на д-р Огнян Тошев през годините бе замесено в редица скандали.

Последният от тях бе, решението на д-р Тошев да отдаде под наем базата на бившето отделение по “Физиотерапия”, намиращо се във бившата Втора градска поликлиника.

Шефът на ДКЦ-1 Огнян Тошев точил Здравната каса с фалшиви прегледи

“Врътна ли” д-р Тошев общинския съвет с ноу-хау технология за “изчезващи” отпадъци?