Ценко Чоков е член на в Комисията по устройство на територията и екология и в Комисията за младежта и спорта. Това стана ясно след провеждане на второто заседание на ОбС Бяла Слатина. Припомняме, че в комисиите мнозинство имат ГЕРБ- 20 сенатори, следват ги БСП и “Новото време” с равен брой общински съветници – 6 и двама от “Воля”