С Постановление на Министерски съвет са одобрени допълнителни трансфери по бюджетите на общините Враца, Бяла Слатина, Мизия, Мездра, Козлодуй, Криводол и Оряхово.

В община Бяла Слатина ще бъде реконструирана комбинирана спортна площадка и ремонтирана детска площадка в с. Соколаре със средства в размер на 80 000 лв., а допълнителни 1 320 000 лв. са предвидени за ремонт на уличната мрежа в селата на общината.

Община Враца с предоставените целеви средства в размер на 1 887 500 лв. основно ще  ремонтира бул. „България“ и ул. „Илинден“.

За община Козлодуй  са предвидени 1 185 230 лв. за реконструкция и благоустрояване на ул. „Симеон Русков“ в гр. Козлодуй.

Община Криводол получава допълнително финансиране по бюджета в размер на 1 000 000 лв. за реконструкция и ремонт  на общински пътища и площади.

За община Мизия с правителственото постановление се предоставят 1 400 000 лв. за корекция на “Сухото дере”  в гр. Мизия, ремонт на площад в с. Софрониево и  ремонт на уличната мрежа в гр. Мизия и селата Войводово и Софрониево.

В община Мездра със средства в размер на 610 000 лв. ще бъде извършено изграждане, паркоустрояване и благоустрояване на централно площадно пространство по плана на с. Зверино.

За ремонт на уличната мрежа на територията на община Оряхово, правителството предоставя 1 500 000 лв.

Последователната политика на премиера Борисов и министрите в изпълнение на поетите ангажименти към Северозападна България и конкретно към област Враца е помощ за общините в условията на занижени приходи в общинските бюджети.