Четири от общините в област Враца не покриват критерия да бъдат общински центрове, а общо в България вече са 83. Законът за административно-териториалното устройство определя праг от минимален брой жители, над който има смисъл да се създава и поддържа отделна община – 6 хиляди души.
В област Враца общините, които не покриват критерия за брой население са Борован-4839 души, Хайредин – 3901 души, Мизия-5692 -души и Роман-4875 души.

Районите на страната, където има развита местна икономика регистрират най-малките спадове в боря на населението.