Центърът за застъпничество и подкрепа в Монтана може да осигури специализирана помощ на украински семейства, напуснали домовете си заради войната и пребиваващи на територията на областта – това заявиха работещите в институцията в разговор с областния управител Ванина Вецина.
Тя посети центъра, наречен със символичното име „Зона закрила” – зона за крила. Той е създаден по инициатива на УНИЦЕФ през 2015 година като социална услуга към Институт по социални дейности и практики, с цел предоставяне цялостна подкрепа на деца, пострадали от насилие или свидетели на престъпление. В процеса участват и техните родители, които също често са жертви на насилие заедно с децата си и също получават цялостна помощ – медицинска, психологическа, юридическа.
Специалистите Илина Гечовска и Петко Петков от центъра показаха на г-жа Вецина т. н. „терапевтични“ стаи, както и стаята за щадящо изслушване на деца, известна като „синя стая“. Тя свежда броя на разпитите до минимум и на едно място, като тези разпити се извършват от обучени кадри. Така се избягва допълнителното травмиране на децата при изпълнението на правни процедури, независимо дали децата са жертви или свидетели на престъпления. Стаята за щадящо изслушване е оборудвана с камери и микрофони и разговорът се записва. Зад стъклото обикновено са съдия, прокурор, разследващ полицай, адвокат.
Най-малкото дете, изслушвано в центъра в Монтана, е било четиригодишно.
Илина Гечовска и Петко Петков увериха областния управител, че случай на спешна нужда от кризисна интервенция на жена или дете от Украйна, които пребивават на територията на областта, могат да помогнат. С цел по-ефективна комуникация, те и колегите им са се включили в онлайн платформа на терапевти, които говорят руски и украински. „По-скоро украински, защото е доказано, че жертвите не искат да говорят на езика на насилника“, уточнява Петко Петков.
Специалистите от „Зона закрила“ разказаха, че броят на жените и децата – жертви на насилие се увеличава и че причините за него са комплексни: безработица, злоупотреба с алкохол и наркотични вещества, психиатрични заболявания, изолацията заради ковид пандемията.

В резултат потърпевшите често са с тежки симптоми. Работата с тях обаче се затруднява от липсата на клинични терапевти – не само на територията на област Монтана, а и в другите два северозападни региона – Видин и Враца.