Възрастта и необходимият трудов стаж за придобиване на право на пенсия нарастват от тази година.

Изискваната възраст за жените се увеличава с 2 месеца, а за мъжете – с един месец. Но мъжете могат да излязат в пенсия доста по-късно от жените, въпреки че средната продължителност на живота им е по-кратка.

Изискваният трудов стаж за пенсия нараства и за мъжете, и за жените с 2 месеца. От 1 януари, за да излязат в пенсия, жените трябва да са навършили 62 години и 2 месеца и да имат трудов стаж от 36 години и 6 месеца. За да получат пенсия, мъжете трябва да са навършили 64 години и 7 месеца и да имат стаж от 39 години и 6 месеца, гласят текстове от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Постепенното увеличение на възрастта и необходимия стаж за пенсия беше решено преди години, а целта е да бъдат ограничени разходите за изплащане на пенсии. Стажът за излизане в пенсия ще нараства, докато през 2027 г. достигне 37 години за жените и 40 години за мъжете.

Възрастта за пенсиониране и за мъжете, и за жените ще нараства, докато достигне 65 години. За мъжете това ще стане сравнително скоро – през 2029 г., а за жените – през 2037 г. След края на 2037 г. възрастта за пенсиониране трябва да нараства с увеличението на средната продължителност на живота, пише в КСО. 

Заедно с вдигането на изискванията за получаване на пенсия нараста и броят на хората, които излизат в пенсия преди да навършат необходимите години и стаж.

През 2024 г. се запазва правото на ранно пенсиониране до една година преди навършване на нормалната възраст при наличие на изисквания стаж.

За придобиване на така наречената пенсия при непълен осигурителен стаж, т. е. когато човек няма достатъчно трудов стаж, но има най-малко 15 години действителен осигурителен стаж, той трябва да е навършил възраст от 67 години.