Отворени са офертите в обществената поръчка за изработване на технически проекти за основен ремонт на близо 137 км от републиканската пътна мрежа в област Враца.

По отсечките преминава тежкотоварният трафик по направленията за Дунав мост 2, ферибота Оряхово – Бекет и пристанищата Лом, Козлодуй и Оряхово.

Поръчката е с четири обособени позиции и общата й прогнозна стойност е 3 495 260 лв. без ДДС.

14 са отворените оферти в първата позиция за изработването на технически проект за основния ремонт на 15 км от път I-1 Обход на гр. Враца.

Те са на:

 • Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД с участници: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
  Физическо лице – Симона Йорданова Раданова;
 • ДЗЗД „АМ Хемус-2016“, в което са: „Рутекс“ ООД и „Контролс“ ООД;
 • „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
 • „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;
 • „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
 • „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД;
 • Обединение „ИКюИнфра“ с участници: „И КЮ И КОНТРОЛ“ ООД и „Инфра про консулт“ ООД
 • „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
 • „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;
 • „ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД;
 • „Пътно поддържане и строителство“ – 2009 ЕООД;
 • „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Срокът за изпълнение на проектантските работи е 60 дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Той е разделен на три междинни етапа.

Прогнозната стойност на поръчката е 299 920 лв. без ДДС.

Втората обособена позиция е за проектиране на четири участъка от път II-11 Козлодуй – Оряхово – Крушовене с обща дължина над 37 км /от км 100+794 до км 103+200, от км 105+800 до км 110+880, от км 117+329 до км 133+281 и от км 140+159 до км 154+100/.

Отворени са 14 оферти и са на:

 • Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей” ДЗЗД, в което са: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
 • ДЗЗД „АМ Хемус-2016“ с участници: „Рутекс“ ООД и „Контролс“ ООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;
 • „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
 • „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;
 • ДЗЗД „Трансгеотехника”, в което са: „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД, „ГЕОТЕХНИКА – АБС“ ООД;
 • „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
 • „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД;
 • Обединение „ИКюИнфра“ с участници: „И КЮ И КОНТРОЛ“ ООД, „Инфра про консулт“ ООД;
 • „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
 • „ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД;
 • „Пътно поддържане и строителство – 2009“ ЕООД;
 • „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.

Отсечките са с компрометирана настилка и нарушено отводняване.

Индикативната стойност на поръчката е 1 505 600 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни, разделен в три междинни етапа.

Третата обособена позиция е за проектирането на ремонта на близо 78 км от второкласния път II-15 Враца – Оряхово /км 0 до км 77+872/. Офертите са 12 и са на:

 • Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, в което са: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;
 • „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;
 • „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
 • „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
 • ДЗЗД „Транслогистика 23” с участници: „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД, „ЛОГИСТИКА 21“ ЕООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
 • „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД;
 • Обединение „ИКюИнфра“, в което са: „И КЮ И КОНТРОЛ“ ООД, „Инфра про консулт“ ООД;
 • „ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД;„
 • „Пътно поддържане и строителство – 2009“ ЕООД.

Индикативната й стойност е 1 557 440 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни.

Четвъртата позиция е за изработването на технически проект за основния ремонт на 6,6 км от път III-1602 Лютиброд – Челопек /от км 0+000 до км 6+615/. Отворени оферти са 13 и са на:

 • Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД с участници: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
  „ИНЖРОУД“ ЕООД;
 • ДЗЗД „АМ Хемус-2016“ с участници: „Рутекс“ ООД и „Контролс“ ООД;
 • „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;
 • „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
 • „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
 • „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
 • „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД;
 • Обединение „ИКюИнфра“, в което са: „И КЮ И КОНТРОЛ“ ООД, „Инфра про консулт“ ООД;
 • „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
 • „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;
 • „ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД;
 • „Пътно поддържане и строителство – 2009“ ЕООД.

Третокласното трасе е продължение на път III-1004 Паволче – Челопек и е пряк връзка между Враца и второкласния път II-16 през Искърското дефиле. Отсечката е алтернативен маршрут за леките автомобили на път I-1 Видин – Ботевград.

Индикативната стойност на поръчката е 132 300 лв. без ДДС, а срокът е 60 дни.

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи.

Въз основа на готовите проекти след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността, срокът за реализацията им и ще се пристъпи към избора на изпълнители на ремонта и на строителния надзор.