Само пет са трудовите договори, сключени с бежанци от Украйна в трите области на Северозапада- Видин, Враца и Монтана.

Петте украинци са започнали  работа в търговки и туристически обекти, а един от тях е нает като дентален асистент.

Заявки за наемане на установили се у нас граждани на Украйна по програмата „Солидарност”,  са подадени  във Враца, Видин и Берковица, съобщи Светла Узунова, директор на Регионалната служба по заетостта.

генерал агрохимикали

Досега са обявени общо 48 свободни работни места.

Програмата осигурява минимална работна заплата и осигуровки за 3 месеца на започналите работа, както и половин работна заплата за ментори, които да подпомагат назначените чужденци също за период от 3 месеца. Поемат се и разходите им за наем, режийни и интернет.