Предлага се всеки, който наруши “физическата неприкосновеност на полицейски орган или на орган за пожарна безопасност и защита на населението чрез употреба на физическа сила или предмет, ако извършеното не съставлява престъпление”, да се наказва с глоба от 2000 лв.

Между 200 и 2000 лв. ще е глобата при неизпълнение на полицейско разпореждане.

Работата, координацията и организацията в МВР по предотвратяване и пресичане терористични действия, освобождаване на заложници, задържане или обезвреждане на особено опасни престъпници, осигуряване на зона за безопасност срещу потенциални атаки чрез снайперисти, обезвреждане на взривни устройства и други не е достатъчно добра и ефективна.

Не са предвидени достатъчно законови гаранции за правилното и ефикасно осъществяване на експертно-криминалистичната дейност.

Няма законови гаранции, че в МВР няма да бъдат назначавани хора при установена зависимост или злоупотреяващи с наркотици.

Това се разбира от мотивите, с които вътрешното ведомство предлага промени в Закона за МВР. Поправките са качени за съгласуване на сайта за правителствени консултации.

За да запълни дупките, МВР предлага създаването на нова структура на МВР –

Главна дирекция “Жандармерия и противодействие на тероризма”

Тя ще обедини Специализирания отряд за борба с тероризма и дирекция “Жандармерия” на Главната дирекция “Национална полиция”.

Ще е юридическо лице като другите главни дирекции в МВР и ще “осъществява дейности, които пряко се отнасят до защита на националната сигурност на страната и опазване на обществения ред”.

Отделно от това обаче МВР иска да замени специализирания отряд за борба с тероризма, който досега беше към МВР с поделения и по места, със

спецзвена от полицаи за “операции с висока степен на риск”,

които да са из различните дирекции и в областните структури на МВР.

Предвижда се в новата дирекция, както и в структурите на тези за борба с организираната престъпност, полицията и граничните служби, а и в областните дирекции на МВР, да могат да се създават специализирани звена за “реагиране при критични ситуации в следствие на престъпна дейност и за участие в специални операции с висока степен на риск”.

Те ще бъдат задействани с писмена заповед на директора на съответната дирекция, но и устно в “неотложни случаи”.

Тези полицаи ще използват “специални защитни средства, гарантиращи тяхната лична безопасност и прикритие на самоличността им”, пише “Дневник”.

Цялата публикация четете тук