Към момента издаденото наказателно постановление на собственика на ВЕЦ „Луна”, която през септември м.г. предизвика екокатастрофа в р.Ботуня, се обжалва от нарушителя и е в съдебна процедура. Това гласи отговорът на Министерството на околната среда и водите до „Зов нюз”по повод запитване какво се случва 5 месеца по-късно. Предлагаме и пълният текст на документа: „На 16.09.2016г., след сигнал получен на дежурния телефон на РИОСВ – Враца, за наличие на умряла риба в река Ботуня, експерти от инспекцията извършиха проверка на място. Констатирано е, че след МВЕЦ „Луна”, собственост на „Ботуня Енерджи” АД, изграден на р. Ботуня, в землището на с. Ботуня, община Криводол, област Враца, реката е силно замътена от наличието на дънна утайка и умряла риба, вследствие на задушаване с тиня. Деянието е причинено вследствие отваряне на дънния савак на ВЕЦ-а и изпускане на тиня и утайка натрупана във водното огледало над водохващането. За констатираното нарушение в РИОСВ – Враца е образувана административно-наказателна преписка на „Ботуня Енерджи” АД, гр.Мездра, собственик на МВЕЦ „Луна”. На оператора е съставен и връчен АУАН и издадено Наказателно постановление в размер на 500 000 лв.”  Не е ясно съдебната процедура колко време ще отнеме. Затова пък е сигурно, че малката ВЕЦ, убила рибата в Ботуня и лишила от поминък много хора по поречието на реката вече никога няма да завърти юзини./Дори магистратите да отменят паричната санкция.І Дни след екокатастрофата Басейнова дирекция „Дунавски район” онтне комплексното разрешително за водоползване на ВЕЦ”Луна”. Според действащото законодателство веднъж отнет този документ не може повторно да бъде издаден. Още повече, че централата попада в защитена зона от „Натура-2000”.