Към първи декември смъртните случаи при хора, диагностицирани с COVID-19, у нас вече са 4035.

През изминалото денонощие битката с COVID-19  са загубили 221 души с коронавирусна инфекция – 135 мъже и 86 жени. Сред починалите е  и 12-годишно момиченце, диагностицирано с новия вирус, което е имало и хронично белодробно заболяване.

За 57 от починалите през изминалото денонощие няма данни за придружаващи заболявания:

жена на 29 г., жена на 44 г., жена на 49 г., мъж на 50 г.,

жена на 52 г.,  две жени на 53 г., мъж на 54 г.,  мъж на 56 г., двама мъже на 58 г., жена на 58 г., двама мъже на 59 г.,

две жени на 60 г., трима мъже на 63 г., жена на 63 г., жена на 65 г., двама мъже на 65 г., петима мъже на 66 г.,  две жени на 66 г.,  мъж на 67 г., жена на 67 г., мъж на 68 г., жена на 68 г.,  жена на 69 г.,

двама мъже на 70 г., жена на 70 г., жена на 72 г.,  двама мъже на 72 г., двама мъже на 73 г., жена на 73 г., мъж на 74 г., жена на 74 г., мъж на 75 г., мъж на 76 г., двама мъже на 77 г., жена на 79 г., мъж на 79 г.,

жена на 80 г., мъж на 81 г., жена на 83 г., мъж на 86 г., мъж на 92 г..

През изминалото денонощие са починали още:

жена на 79 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; мъж на 73 г. със сърдечно заболяване; жена на 72 г. с хронично бъбречно заболяване; мъж на 60 г. с хронично белодробно заболяване; мъж на 74 г. със сърдечно заболяване; мъж на 71 г. с онкологично и сърдечно заболяване; мъж на 75 г. с диабет и сърдечно заболяване; мъж на 58 г. със сърдечно заболяване; жена на 58 г. с хронично чернодробно заболяване; жена на 80 г. с хронично неврологично заболяване; мъж на 85 г. със сърдечно заболяване; жена на 86 г. със сърдечно заболяване и затлъстяване; мъж на 70 г. със сърдечно, хронично неврологично и хронично белодробно заболяване;

мъж на 63 г. с хронично белодробно заболяване; жена на 68 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; жена на 59 г. със затлъстяване; мъж на 68 г. с диабет; жена на 81 г. със сърдечно заболяване; мъж на 80 г. с астма, сърдечно и хронично бъбречно заболяване; мъж на 91 г. със сърдечно и хронично неврологично заболяване;

жена на 44 г. със сърдечно заболяване; мъж на 61 г. със сърдечно заболяване; мъж на 85 г. със сърдечно заболяване; мъж на 71 г. с диабет и сърдечно заболяване; мъж на 84 г. със сърдечно, хронично бъбречно и хронично белодробно заболяване;

 мъж на 67 г. със сърдечно заболяване и диабет; мъж на 91 г. със сърдечно заболяване; жена на 65 г. със сърдечно заболяване и диабет; мъж на 55 г. с диабет, сърдечно, хронично белодробно и хронично неврологично заболяване; мъж на 88 г. със сърдечно заболяване и диабет; мъж на 70 г. с онкологично заболяване; мъж на 74 г. с диабет, сърдечно заболяване и астма; мъж на 77 г. с хронично неврологично заболяване; жена на 83 г. със сърдечно заболяване; мъж на 89 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; мъж на 75 г. със сърдечно заболяване; жена на 60 г. с диабет, сърдечно и хронично неврологично заболяване; мъж на 63 г. с диабет, онкологично и сърдечно заболяване;

мъж на 55 г. с диабет, сърдечно и хронично чернодробно заболяване; мъж на 82 г. със сърдечно заболяване и диабет; жена на 77 г. със сърдечно заболяване; жена на 81 г. с астма; жена на 88 г. със сърдечно заболяване; жена на 81 г. със сърдечно и хронично неврологично заболяване; жена на 72 г. със сърдечно и хронично чернодробно заболяване;

мъж на 39 г. със затлъстяване и хронично белодробно заболяване; мъж на 61 г. с онкологично заболяване; жена на 72 г. със сърдечно заболяване и диабет; жена на 92 г. със сърдечно заболяване; жена на 74 г. със сърдечно и хронично неврологично заболяване; жена на 83 г. със сърдечно заболяване; жена на 73 г. със сърдечно заболяване; мъж на 60 г. с онкологично и сърдечно заболяване;

жена на 42 г. с диабет и сърдечно заболяване; мъж на 64 г. със сърдечно заболяване; мъж на 80 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; жена на 84 г. със сърдечно заболяване; жена на 62 г. със сърдечно заболяване и диабет; жена на 75 г. със сърдечно заболяване; мъж на 73 г. с диабет, сърдечно и хронично неврологично заболяване; мъж на 95 г. със сърдечно заболяване; жена на 77 г. със сърдечно заболяване; жена на 73 г. със сърдечно заболяване и диабет; мъж на 78 г. със сърдечно заболяване; мъж на 69 г. с хронично чернодробно, хронично неврологично и сърдечно заболяване;

жена на 36 г. със сърдечно, хронично чернодробно и хронично хематологично заболяване; жена на 75 г. със сърдечно и хронично неврологично заболяване; жена на 70 г. със сърдечно заболяване; мъж на 86 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; жена на 85 г. със сърдечно заболяване; мъж на 69 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; жена на 75 г. със сърдечно заболяване; мъж на 71 г. със сърдечно заболяване; мъж на 67 г. със сърдечно заболяване и диабет; мъж на 76 г. със сърдечно и хронично бъбречно заболяване; жена на 75 г. с хронично белодробно заболяване и диабет;

мъж на 62 г. с хронично чернодробно заболяване; жена на 73 г. със сърдечно заболяване и диабет; жена на 76 г. с диабет и сърдечно заболяване; мъж на 63 г. със сърдечно заболяване; мъж на 77 г. със сърдечно заболяване; жена на 77 г. с онкологично заболяване; мъж на 59 г. със сърдечно заболяване; жена на 66 г. с диабет; жена на 83 г. с хронично белодробно и сърдечно заболяване; мъж на 70 г. с диабет и хронично бъбречно заболяване; мъж на 78 г. със сърдечно заболяване; мъж на 85 г. със сърдечно заболяване и диабет; жена на 71 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; жена на 67 г. с диабет, затлъстяване и сърдечно заболяване; жена на 73 г. с диабет и сърдечно заболяване; мъж на 78 г. със сърдечно и хронично бъбречно заболяване; мъж на 91 г. със сърдечно и онкологично заболяване; мъж на 81 г. с диабет, сърдечно и хронично чернодробно заболяване; мъж на 89 г. със сърдечно и хронично неврологично заболяване; мъж на 76 г. със сърдечно заболяване;

жена на 65 г. със сърдечно заболяване; мъж на 77 г. със сърдечно заболяване; мъж на 73 г. с хронично белодробно заболяване; мъж на 78 г. с хронично бъбречно заболяване; мъж на 80 г. с астма, диабет, сърдечно, хронично неврологично и хронично белодробно заболяване; мъж на 78 г. със сърдечно заболяване; жена на 83 г. със сърдечно заболяване;

мъж на 48 г. с хронично бъбречно заболяване; мъж на 79 г. с онкологично, сърдечно и хронично хематологично заболяване; мъж на 70 г. със сърдечно заболяване; жена на 83 г. с диабет и сърдечно заболяване; жена на 84 г. с диабет, хронично бъбречно, сърдечно и хронично неврологично заболяване; мъж на 76 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; жена на 81 г. със сърдечно заболяване; жена на 81 г. със сърдечно заболяване; мъж на 70 г. със сърдечно заболяване; жена на 93 г. със сърдечно заболяване; мъж на 86 г. със сърдечно заболяване; жена на 83 г. със сърдечно и хронично неврологично заболяване;

мъж на 68 г. със сърдечно заболяване; мъж на 81 г. с диабет и сърдечно заболяване; жена на 90 г. с хронично неврологично заболяване; мъж на 71 г. със сърдечно заболяване; мъж на 82 г. с диабет, онкологично и сърдечно заболяване;

мъж на 61 г. със сърдечно заболяване; мъж на 84 г. със сърдечно и хронично бъбречно заболяване; мъж на 63 г. със затлъстяване; мъж на 81 г. със сърдечно заболяване; жена на 86 г. със сърдечно заболяване; мъж на 79 г. със сърдечно заболяване; жена на 72 г. с хронично бъбречно заболяване; жена на 80 г. с хронично белодробно и сърдечно заболяване; мъж на 69 г. със сърдечно заболяване; мъж на 75 г. със сърдечно заболяване; жена на 82 г. със сърдечно заболяване и затлъстяване;

мъж на 31 г. със затлъстяване; жена на 81 г. със сърдечно заболяване; мъж на 57 г. с диабет; мъж на 78 г. със сърдечно заболяване; жена на 72 г. с диабет, затлъстяване и хронично белодробно заболяване; мъж на 61 г. с диабет, сърдечно и хронично белодробно заболяване; мъж на 73 г. със сърдечно и хронично неврологично заболяване; мъж на 79 г. с диабет, онкологично и сърдечно заболяване; мъж на 67 г. с диабет, хронично неврологично и сърдечно заболяване; мъж на 86 г. със сърдечно заболяване; жена на 63 г. със затлъстяване;

 мъж на 58 г. със сърдечно заболяване; мъж на 71 г. със сърдечно заболяване; мъж на 83 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; мъж на 79 г. с диабет, сърдечно и хронично неврологично заболяване; мъж на 62 г. с неуточнен към момента имунен дефицит; жена на 84 г. със сърдечно заболяване;

 мъж на 66 г. със сърдечно заболяване; мъж на 71 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; мъж на 81 г. със сърдечно заболяване; жена на 81 г. със сърдечно и онкологично заболяване; мъж на 71 г. с диабет;

мъж на 47 г. с хронично белодробно заболяване и астма; мъж на 57 г. с диабет; мъж на 60 г. с диабет, сърдечно и хронично бъбречно заболяване; мъж на 98 г. със сърдечно и хронично белодробно заболяване; мъж на 77 г. със сърдечно, хронично чернодробно и хронично неврологично заболяване; мъж на 86 г. с онкологично и сърдечно заболяване; мъж на 66 г. със сърдечно и хронично чернодробно заболяване; жена на 66 г. със сърдечно заболяване; жена на 52 г. със сърдечно заболяване; мъж на 90 г. с диабет и сърдечно заболяване.