Над 80% от младите мъже на възраст между 16 и 29 години в България живеят с родителите си,

показват данни на европейската статистическа служба Евростат. Делът на младите жени е значително по-нисък – 63%. България е държавата с най-големи различия между двата пола в ЕС – 19,3%. След нас се нарежда Румъния със 17,2%, а най-малка разлика е отчетена в Испания (5,7%), Швеция (4,7%) и Малта (4,6%).

В Европейският съюз делът на младите хора между 16 и 29 години,

които живеят с родителите си, е 68,2%, като 73,3% е делът на мъжете и 62,9% е делът на жените, или 10,4% е разликата между двата пола.

Интересен факт е, че във всяка една държава членка делът на мъжете,

които живеят с родителите си, е по-висок от този на жените. Най-висок процент на младите мъже е регистриран в Хърватия (93,1%), Словакия (89,2%), Италия (88,3%) и Малта (87,0%), а на младите жени – в Малта (82,4%) и Хърватия (82,3%).
Най-ниските проценти за двата пола са регистрирани във Финландия (40,8% за младите мъже и 30,1% за младите жени) и Дания (39,5% за младите мъже и 31,9% за младите жени),съобщава economic.bg .