Заседание на Областния щаб за борба с грип и ОРЗ председателства днес областният управител Малина Николова. Директорът на РЗИ – Враца д-р Кети Ценова направи анализ на епидемичната обстановка, като подчерта, че

област Враца е сред ниските по ниво на установени случаи области в страната, а общият брой заболели е с 50% по-малко от области със същия брой население.

По общини, с най-висока заболяемост е  Мездра – 210 на 100 000,

следвана от община Враца със 173 на 100 000, община Козлодуй със 127 на 100 000 и община Оряхово – 117 на 100 000 души население.

Д-р Ценова добави, че има регистрирани случаи в колективи,

за които са предприети всички противоепидемични мерки за ограничаване разпространението на инфекцията и предотвратяване създаването на клъстерни огнища.

Засега с общи усилия успяхме да задържим заболяемостта на територията на областта на ниски нива, но е необходима подкрепата на всички институции, включително и на медиите, за да избегнем в нашата област тежка епидемична ситуация. От месец септември е въведено цветово кодиране на областите за заболяемост от COVID-19.

Дълго време област Враца беше в зелената зона, но от две седмици се намира в жълтата зона, което е сигнал за по-строг контрол на въведените мерки“, поясни д-р Ценова.

Тя апелира за спазване на всички противоепидемични мерки, като конкретно акцентира върху носенето на маски на обществени места, спазване на дистанция и хигиена на ръцете.

Областният управител Малина Николова запозна членовете на щаба с основните акценти от писмото на министъра на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов във връзка с удължаване срока на обявената епидемична обстановка до 30.11.2020 г.

Съгласно дадените насоки в писмото е необходимо

да се предприемат действия по задължително прилагане, спазване и контрол на въведените към момента противоепидемични мерки, свързани с правилната хигиена на ръцете, изолиране на лица с оплаквания за остро респираторно заболяване, физическо дистанциране, в т.ч. дистанционна форма на работа, ограничаване на масови събирания, използване на защитни маски в закрити обекти, провеждане на задължителни кампании за повишаване осведомеността и насърчаване на населението за придържане към противоепидемичните мерки.

В тази връзка, по предложение на областния управител, Областният щаб за борба с грип и ОРЗ

взе решения за изпълнението на конкретни мероприятия  по въведените от министъра на здравеопазването противоепидемични мерки,

които се изпълняват на територията на област Враца.

Те включват

всекидневна 5-минутка в детските градини с практически занимания за превенция, провеждането на информационни кампании във всички училища, образователни центрове, филиали на висшите учебни заведения и общините, също така провеждането на брифинги и обръщения в медиите и социалните мрежи на областния управител и кметовете на общини.

Областните мероприятия са свързани и с ограничаване провеждането на масови събития на закрито, всекидневен контрол от екипи на общините, МВР и ОДБХ за спазването на мерките в търговските обекти, банките, центровете за услуги на населението и в обществения транспорт.

Всекидневен контрол от страна на РЗИ–Враца ще се упражнява в лечебните заведения, медицинските центрове и социалните звена. Контрол от страна на Областна администрация – Враца ще се осъществява за спазването на мерките в териториалните звена на изпълнителната власт.

Моля гражданите на област Враца да осъзнаят значимостта и прилагат с отговорност към себе си, близките и колегите си мерките за дистанция, лична хигиена и дезинфекция! Само така можем заедно да снижим ръста на разпространение и заболяемост. Липсата на лична отговорност обезсмисля действията на институциите“, апелира в края на заседанието областният управител Малина Николова.