Община Враца и Сдружение Алианс Балкани организират конкурс за детска рисунка

Сдружение Алианс Балкани и Община Враца организират конкурс за детска рисунка на тема: „Отвъд хоризонта или важните неща – невидими за очите, видими за сърцето!“. Компетентно жури ще оценява творбите в две възрастови групи: 7-11 г. и 12-16 г. Рисунките трябва да са с размер 35 х 50 см, като няма ограничение за техниката и материалите.

Срокът за изпращане на творбите е до 20 май 2019 г. на адрес: Община Враца, ул. „Стефанаки Савов“ № 6, отдел „Образование и култура“, стая № 95. На гърба на рисунката е необходимо да бъдат посочени: трите имена на участника; възраст; клас; училище/школа; ръководител.

Организаторите на конкурса са осигурили предметни награди и грамоти на отличените участници в надпреварата. Всички рисунки ще бъдат подредени в изложба.

Конкурсни творби не се връщат.

Инициативата е част от дейностите по проект BG05M9OP001-2.009-0019-C01 „ОТВЪД ХОРИЗОНТА – нови възможности за децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на град Враца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от националния бюджет на Република България.

Проектът се реализира в партньорство между сдружение „Алианс Балкани“ и Община Враца.