С допълнителни 6,8 милиарда евро в многогодишния бюджет на ЕС поставяме науката, образованието и културата в основата на възстановяването на Европа

Европейският парламент и държавите-членки постигнаха споразумение по предложението на Европейската комисия за седемгодишния бюджет 2021-2027 г. на ЕС и инструмента за възстановяване NextGenerationEU.

В резултат на месеци преговори и непрекъснати усилия,

българският еврокомисар Мария Габриел успя да осигури допълнителни 6,8 милиарда за програмите в нейния ресор „Хоризонт Европа“, „Еразъм+“ и „Творческа Европа“.

Така образованието, науката, инвестициите в хората и творческия потенциал се поставят във фокуса на европейските приоритети, включително за устойчиво възстановяване от пандемията с COVID-19.

Финансовият пакет в резултат на междуинституционалното споразумение мобилизира общо 1.8 трилиона евро и ще бъде най-големият, финансиран някога от бюджета на ЕС.

Той е насочен към подкрепа за справяне с последиците от кризата, модернизация на икономиките, подпомагане на малките и средни предприятия чрез инвестиции в образование и обучение, научни изследвания и иновации с помощта на програми като „Хоризонт Европа“, „Еразъм+“, „Цифрова Европа“, Механизма за възстановяване и устойчивост, InvestEU и др. Във фокуса на пакета са също така борбата с климатичните промени и цифровата трансформация.

Предвидени са механизми за гъвкавост в рамките на бюджета, за да се гарантира, че разполага с капацитет за посрещане на непредвидени нужди при бъдещи кризи.

„Допълнителните 4 милиарда евро за „Хоризонт Европа“, 2.2 милиарда евро за „Еразъм+“ и 600 милиона евро за „Творческа Европа“, които осигурихме, са в подкрепа на науката, здравните ни системи, цифровия преход, климата, устойчивите градове, стартъпите и малките и средни предприятия.

Те ще подпомогнат образованието и обучението за подготовка на професиите на бъдещето, както и сектора на културата и творчеството.

Ще дадем нов импулс на способността на Европа да създава иновации и да развива устойчива икономика.

В този контекст е много важно и държавите членки да поставят науката, образованието и културата в центъра на плановете си за възстановяване и устойчивост“, коментира българският еврокомисар Мария Габриел.

Одобреното междуинституционално споразумение с дългосрочния бюджет на ЕС предстои да бъде официално прието от Европейския парламент и Съвета.

Успоредно с това, продължава работата за окончателно приемане на секторните програми, така че тяхното стартиране да бъде възможно от януари 2021г.