Те бяха разчертани днес на територията на град Видин.

Въпреки че е налице задължителният брой на инвалидни места, преди няколко дни Общината пое ангажимент да предостави още такива за ползване от хората с трайни увреждания, които имат правото на безплатно паркиране в синята зона.

Припомняме, че това се отнася за местата, фиксирани и обозначени с пътен знак Д21 „Инвалид“.

генерал агрохимикали

ППС, превозващо и/или управлявано от лице с трайни увреждания, паркирано извън обозначените за това места, се третира по общия ред в „Зоната за платено паркиране“.

Допълнителните места в синята зона са разчертани в близост до общински и държавни учреждения, както и до медицински центрове.