На 26.07.2021 г. (понеделник) от 16:00 часа, Ви каним на среща с кмета на община Козлодуй Маринела Николова.

Срещата ще се проведе в заседалната зала на 2 етаж в сградата на Община Козлодуй.

Всеки, който има въпроси, касаещи работата на общинска администрация, свързана с ремонтните дейности и с други области на дейност, може да заповяда.

Николова ще отговори лично на всеки един въпрос.

На срещата ще присъстват ръководството на Община Козлодуй и представители на общинска администрация.