Три малки черни лешоядчета се появиха на бял свят тази пролет.

През 2024 г. в Природен парк „Врачански Балкан“ и Понор планина гнездят 5 двойки черни лешояди. За да се случи всичко това грижи за тях полагат от Фондация „Екообщност“ и Северозападно държавно предприятие-Враца, които осъществяват различни дейности, свързани с опазване на птиците.

Да припомним, че черните лешояди бяха възстановени като вид в района и бяха успешно разселени през 2020, 2021 и 2002г, като в момента наброяват 31 броя.

Внасянето им от Испания, където имат най-големи популации, и настаняването им в адаптационни волиери бе осъществено от природозащитната организация „Зелени Балкани“ по проект „Светло бъдеще за черния лешояд“.

Първата двойка в района Кутелка-Врачански Балкан, която има малко, го излюпи в началото на април 2024г. Двойката лешояди гнезди и успешно отгледа за първи път малко в Понор през 2022 г. Тази двойка сама построи своето гнездо във върха на бял бор. През 2023 г. тя отново отгледа малко – Любомирен, което прекара зимата на 2023 г.-2024 г. в района на Източни Родопи.

В края на март 2024 г. този млад лешояд се завърна в родния си район и редовно се храни на площадката за подхранване на лешояди над с. Долно Озирово.

Двойката черни лешояди Котля – Вършец, е пък първата, която започна да се размножава на територията на ПП „Врачански Балкан“. Тази двойка гнезди в изкуствено гнездо, построено на дъб от екипа на Фондация „Карталско гнездо“ през пролетта на 2022 г. През 2023 г. двойката зае гнездото, но не пристъпи към гнездене. През 2024 г. те имат излюпено малко, което отглеждат в момента.

Излюпено малко през 2024 г има и двойката Христович – Райзера, което отглежда в момента. Тази двойка направи неуспешен опит за размножаване в гнездо през 2023 г., което построи на паднала череша в съседна територия до парка. През 2024 г. тя прави повторен опит и гнезди в парка в изкуствено гнездо, построено на бук през есента на 2022 г.

Черните лешояди Патева и Бараба в момента мътят в своето гнездо, което построиха на сух орех в парка през 2023 г и го достроиха тази година.

Двойката Атанасова и Финча за първи път пристъпи към размножаване през 2024г и започна усърдно мътене. В началото на май обаче се установи, че гнезденето им е неуспешно. Птиците избраха за гнездене изкуствено гнездо построено през есента на 2022 г. във върха на голям бук в територията на парка.

Черните лешояди достигат полова зрялост на 4-5 години. Снасят по едно яйце годишно, обикновено в края на февруари и мътят 50-68 дни. Хранят се само с умрели животни, като така предотвратяват разпространението на опасни болести и зарази по дивите, домашните животни и човека. Лешоядите са защитени от Закона за биологичното разнообразие и са включени в Червената книга на България. Строго забранени са безпокойството, убиването, взимането на яйца и малки.

Да припомним, че СЗДП участва в международен проект “Живот за брадатия лешояд”, който цели укрепване на популацията на черния лешояд и завръщане на символа на българската природозащита – брадатия лешояд.

Партньори по проекта:
Сдружение „Зелени Балкани – Стара Загора”, Фонд за дивата флора и фауна, Фондация ЕкоОбщност, EVN – Електроразпределение Юг ЕАД, Северозападно държавно предприятие – Враца, Дирекция Природен Парк „Сините камъни“ от България, Фондация за опазване на лешоядите (VCF) от Нидерландия и Milvus group от Румъния.