Община Козлодуй уведомява, че при благоприятни метеорологични условия на 12 май (четвъртък) в гр. Козлодуй и населените места (Хърлец, Гложене, Бутан и Крива бара) ще се извърши последващо наземно третиране срещу комари, с препарат ротрин 200.

Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 1 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, третирането ще започне в 20:30 часа.