До 30 септември се удължава срокът, в който всеки ще може да се преброи електронно.

„Промяната се налага, тъй като в първите дни на електронното преброяване информационният сайт, през който се влиза в системата, беше атакуван нееднократно с огромен зловреден трафик. Нямаше опити за проникване и източване на данните, но това затрудни изключително достъпа до електронната карта. Към настоящия момент системата е стабилна, осигурени са необходимата защита и капацитет за извършване на регистрации и преброяване на населението”, споделят от Национален статистически институт.

Удължаването на срока за онлайн преброяването ще осигури възможност на всички желаещи да попълнят картата онлайн и предвид променящата се епидемична обстановка да ограничат контакта си с преброителите.

По време на електронното преброяване нито преброители, нито контрольори е редно да посещават домовете Ви.

В Oбщина Козлодуй има на разположение двама служители, които подпомагат гражданите, нямащи достъп до интернет или компютър да се преброят електронно. Всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа може да дойдете с личната си карта и да извършите преброяване на домакинството си.

Напомняме, че участието на населението в преброяването е задължително!

Лице, което откаже да бъде предостави преброителни данни, се наказва с глоба в размер на 160 лева, съгласно Закона за преброяване на населението и жилищния фонд (ЗПНЖФ).

(02) 9078 430 – въпроси, свързани с преброяването, може да отправяте на националния телефон.

Видео за електронно преброяване: https://www.youtube.com/watch?v=wOCXVFkRLM0