Доставката на блокове вътрешно-реакторни детектори за Шести блок на АЕЦ „Козлодуй“ ще бъде възможна до 15 ноември 2023 г.

Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, променяйки предходно свое решение за предоставяне на дерогация от забраните, въведени с Регламент №833/2014 относно ограничителни мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна.

В предходното правителствено решение срокът на доставките беше фиксиран до изтичане на договора между АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД и неговия контрагент „Спартак-В“ ООД – а именно 15.09.2023 г. Със свое писмо руските производители уведомяват за възможно забавяне в транспорта до България заради въведени засилени мерки за сигурност и специални проверки в пристанище Кавказ, което е единствената възможна изходна точка за доставка на конкретните изделия до АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД. Така новият срок за доставка е 15 ноември 2023 г.

С днешното решение на Министерския съвет дерогацията за доставки за АЕЦ „Козлодуй“ от забраните, въведени с Регламент №833/2014 относно ограничителни мерки с оглед действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна, се удължава до същата дата.