Поради лошите метеорологични условия променяме часа на изнесената приемна – 15:00 часа.

На 23.06.2022 г. (четвъртък) от 15:00 до 17:00 часа на площад Христо Ботев, Областен информационен център – Враца организира изнесена приемна.

По време на приемната ще бъде предоставена информация за актуални процедури по ОП „Иновации и Конкурентоспособност“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ „Програма за развитие на селските райони“, Финансов механизъм на европейското икономическо пространство и други програми.

Екипът на ОИЦ – Враца ще бъде на разположение, за да отговори и на въпроси, свързани с други възможности за финансиране.