Община Враца подписа Допълнително споразумение за изменение на проектните дейности към договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 – Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Промяната касае увеличаване на стойността на разхода за единица продукт – топъл обяд от 2,70 лв. на 2,90 лв. Изменението влезе в сила от 01.03.2022 г., като полученото финансиране е в общ размер на 223 982,00 лв., а срокът за изпълнение на проекта – до 30.06.2022 г.

Разходите изцяло са за сметка на проекта, като потребителите продължават да получават безплатен топъл обяд.

Към момента се осигурява помощ и подкрепа на 200 потребители, отговарящи на условията за включване по проекта.

Приготвянето на храната се осъществява в две трапезарии на територията на града. Топлият обяд включва супа, основно ястие, десерт и хляб, който се предоставя в дома на потребителите в работните дни на всеки месец.

Приемът на документи от кадидат-потребители е постоянен, като необходимите документи по образец могат да се получат в стая 34 на Община Враца, входът откъм кино Метропол.

Повече информация може да намерите на официалната страница на Община Враца: https://www.vratza.bg/bg/1648209195.html