В изпълнение на Програмата за управление на община Мездра за мандат 2019-2023 г. Община Мездра продължава да работи усилено за подобряване на жизнената среда в гр. Мездра и в съставните села на общината.

След като приключиха процедурите за възлагане на обществени поръчки предстои да стартира основен ремонт на 14 улици и подмяна на водопроводите на 3 улици в гр. Мездра и в 10 съставни села на общината.

За изпълнението на тези 17 инфраструктурни обекти, които са включени в Инвестиционната програма за 2023 г., Община Мездра ще инвестира над 1 500 000 лв. – целева субсидия за капиталови разходи.

В началото на м. септември ще започне основен ремонт на четири улици в гр. Мездра – ул. „Оборище“, ул. „Георги Бенковски“, ул. „Св. Патриарх Евтимий“ (в участъка от ул. „Янко Сакъзов“ до ул. „Петко Каравелов“) и ул. „Пирин“, с обща дължина приблизително 1 700 м. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 1 069 087,20 лв. с ДДС.

Строително-монтажните работи (СМР) включват фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка, демонтаж на старите бордюри, полагане на несортиран трошен камък фракция за пътна основа, монтаж на нови бетонови бордюри, полагане на подложен бетон, доставка на чугунени решетки за дъждоприемни оттоци и сваляне/ понижаване на съществуващи шахти, полагане на два пласта асфалтобетон и на битумен разлив.

Другата обществена поръчка е за пълен инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за основен ремонт на 10 улици в селата Боденец, Дърманци, Зверино, Лик, Лютиброд, Моравица и Царевец и за подмяна на водопроводите на 3 улици в селата Брусен, Игнатица и Руска Бела на обща стойност 484 227,61 лв. с ДДС. Обществената поръчка е разделена в две обособени позиции.

Обособена позиция №1 включва следните обекти:

• Основен ремонт на ул. „Дъб“ и уширение за връзка с ул. „Кирил и Методий“ в с. Дърманци, с приблизителна обща площ 400 кв. м,
• Основен ремонт на ул. „Бузлуджа“ в с. Царевец, с приблизителни размери: дължина – 140 м и ширина – 6 м,
• Основен ремонт на ул. „Коритен“ в с. Лютиброд, с приблизителни размери: дължина – 455 м и ширина – 5 м,
• Основен ремонт на ул. „Витоша“ в с. Боденец, с приблизителни размери: дължина – 185 м и ширина – 6 м,
• Основен ремонт на ул. „Витоша“ в с. Моравица, с приблизителни размери: дължина – 110 м и ширина – 6 м,
• Основен ремонт на ул. „Георги Димитров“ в с. Зверино, с приблизителни размери: дължина – 300 м и ширина – 4,5 м,
• Основен ремонт на ул. „Александър Стамболийски“ в с. Зверино, с приблизителни размери: дължина – 60 м и ширина – 4,5 м,
• Основен ремонт на ул. „Подбалканска“ в с. Лик, с приблизителни размери: дължина – 174 м и ширина – 5 м,
• Основен ремонт на ул. „Климент Охридски“ в с. Лик, с приблизителни размери: дължина – 100 м и ширина – 5 м,
• Основен ремонт на ул. „Баба Тонка“ в с. Лик, с приблизителни размери: дължина – 150 м и ширина – 5 м.

За изпълнител на основния ремонт на десетте улици е определена врачанската фирма „Гарант-90 – Цонев и сие“ ООД, която предложи най-изгодната ценова оферта – 342 790,81 лв. с ДДС. Оценката за съответствие на инвестиционните проекти и строителният надзор при изпълнението на СМР ще бъдат извършени от „Булконс груп“ ЕООД – София.

Обособена позиция №2 включва обектите:

• Основен ремонт на водопровод на ул. „Тодор Каблешков“ в с. Руска Бела, с приблизителна дължина – 195 м,
• Основен ремонт на водопровод на ул. „Георги Димитров“ в с. Игнатица, с приблизителна дължина – 350 м,
• Основен ремонт на водопровод на ул. „Прогрес“ в с. Брусен, с приблизителна дължина – 255 м.

Подмяната на водопроводите на трите улици ще бъде извършена от мездренската строителна фирма „ЛКС“ ООД. Договорът е на обща стойност 141 436,80 лв. с ДДС. Оценката за съответствие на инвестиционните проекти и строителният надзор при изпълнението на строителството е поверена на „Ди Ви Консулт БГ“ ООД – Шумен.