На провелите се консултации за определяне състава на Общинската избирателна комисия във Враца представителите на партии и коалиции от партии постигнаха съгласие за броя на заместник-председателите /4 бр./.

По отношение разпределянето за председател и секретар – не бе постигнато съгласие.

Предстои ЦИК да определи състава на Общинската избирателна комисия във Враца.