Служител от Община Козлодуй взе участие в първата среща по проект „Ключ за Европа”, част от програмата „Мрежа от градове” № 621894 – CITIZ – 1 – 2020 – 1 – DE – CITIZ – NT, финансиран от европейска програма CITIZ – „Европа за гражданите”, която се състоя в Alsbach-Hähnlein (Германия), от 30.09.2021 г. до 03.10.2021 г.

Темата бе „Солидарността – ключ към решаването на социалните проблеми и подкрепяне на развитието на Европа в бъдеще”.

На срещата, на която присъстваха представители на 9 европейски страни, участниците се запознаха със съдържанието на проекта, предвидените дейности и задачи, разпределението на ролите на участващите държави.

Заедно с ученици от гимназия Schuldorf са дискутирали темата „Смелост за бъдещето – какво младите хора от европейското училище очакват от Европа”.

Срещата е продължила с посещение на представители от различни институции, сдружения и организации, които са запознали участниците с добрите практики на сътрудничество и взаимопомощ, упражнявани в обществото от техни членове.

Някои от тях са: Европейска социална политика на диалога; Asylum Association; Консултативен съвет за опазване на климата и устойчивост; Съседска помощ; Пожарна бригада; Германски червен кръст.