Младшите посланици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца се включиха в симулационно упражнение „Да се поставим на мястото на член на ЕП“.

В началото Любина Карамелска разясни особеностите на обикновената законодателна процедура, което провокира много въпроси към работата на Европейския парламент.

След което старши посланик Ивалина Иванова обясни етапите на ролевата игра: работа в две тематични комисии (Тема 9 ЕС и детския труд и Тема 10 Неприкосновеността на личния ни живот в интернет) за запознаване с предложението на Европейската комисия и заинтересованите лица, изготвяне на законодателно решение и представяне пред останалите, гласуване със за/против/въздържал се, обявяване на резултатите.

Урокът продължи с дискутиране на приликите и разликите между симулационното упражнение и реалната работа на Европейския парламент, както и какво в действителност прави европейският съюз по двете теми.

Всички материали са налични в наръчника за учители и ученици „Активни уроци за Европейския съюз“, като беше използван и модул 3 Придобий демократични умения на презентацията в Prezi на https://prezi.com/c9juie4oz7pq/bu-bulgaria-m3/