Сеизмограф, сглобен и програмиран от ученици на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ беше официално представен. Уредът е монтиран в сградата на училището и свързан в международна мрежа, ръководена от Гръко-германското училище в Палини, Гърция, наш международен партньор по Програма Еразъм.

При отчитане на земни трусове, съвместно с произволно избрани две училища от международната мрежа, нашите ученици могат да определят епицентъра на земетресение. Днес те направиха симулация на земетръсна вълна, за да демонстрират работата на калибрования уред и отчитането на амплитудата в реално време. Учениците поясниха явлението електромагнетизъм, което стои в основата на функциониращия сеизмограф.

 

Наред с това ученици представиха и експеримента на Ератостен, който сами проведоха. За екипа беше изключително преживяване да участва в този проект съвместно с 80 училища от 30 държави. Експериментът е разработен от древно гръцкия астроном, географ и математик Ератостен, главен библиотекар на Александрийската библиотека. Неговото измерване на обиколката на Земята, направено преди около 2 000 години, е високо уважавано по негово време и поставя стандарт за години напред.

Нашите ученици, ръководени от г-жа Пепа Павлова, учител по Физика и със съдействието на г-жа Ани Павлова и г-жа Калина Николова, учители по Английски език, направиха ясен и точен план за действие и в деня на пролетното равноденствие проведоха своя експеримент. Опитът се състоеше в първа стъпка – определяне точния час на пладне за нашата географска ширина и дължина с помощта на сайта timeanddate.com.

След това, точно в 12,32 ч., учениците измериха сянката на пръчка, поставена на земята под прав ъгъл, определиха разстоянието от нашето училище до екватора чрез https://www.google.com/maps, с тригонометрични изчисления получихме важния ъгъл 𝞪=43,23° и след пресмятане и обработка на данните, установиха каква е обиколката на Земята, каквото е целял и Ератостен. Техният резултат  от 40 005 km се приблизава отлично до действителния от 40 075 km, признат от науката.  Предстои онлайн среща с училище от европейска страна, с чиито екип нашият Екип Еразъм ще сподели своите резултати от експеримента.

Третият момент от представените дейности беше модел на умно улично осветление, което да намали отрицателния ефект на светлинното замърсяване. В опит да разкажат на по-малките ученици как трбва да изглежда разумното улично осветление, снабдено със сензори за движение, наши ученици изработиха макет, в който уличните лампи се задействат при засичане на движение в определен параметър.

Решението е приложимо и в паркове и велоалеи и показва  мисъл за околната среда и осигуряването на истински тъмна част от денонощието, която да е полезна и за човешкото здраве. Макетът, както и сеизмографът, са програмирани от учениците със софтуер Ардуино. Учениците споделиха и за наблюденията на морски костенурки, засегнати от светлинното замърсяване, които те са наблюдавали по време на мобилността си във Френска Гвиана.

„Показаните дейности целят разпространение на резултатите от двата проекта със STEM насоченост, които се провеждат през настоящата учебна година в училището и са съфинансирани пот Програма Еразъм+ на Европейската комисия – „Пълен STR^5EAM напред“ и „Тъмната страна на светлината – светлинно замърсяване“.“, посочи техният координатор, г-жа Калина Николова.