Лекция „Институциите на ЕС“ беше проведена с младшите посланици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“ – гр. Враца от Любина Карамелска.

Тя припомни функциите и ролята на четирите основни институции на ЕС – Европейски съвет, Европейска комисия, Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз.

Обсъдени бяха и другите институции като Европейски съд, Европейски омбудсман, Европейска сметна палата, Европейска инвестиционна банка и Европейска централна банка. Старши посланик Ивалина Иванова „изпита“ посланиците, след което им представи виртуалната реалност „Стани евродепутат“, която е достъпна през браузър на https://be-an-mep.digital-journey.europarl.europa.eu/?lang=en (част от Демокрация в действие ep-digital-journey.eu).

Симулацията показва как би изглеждал техния офис, предстоящите задачи, свързани с техния мандат и гласуване на пленарна сесия. Младшите посланици бяха поканени да „посетят“ и Съвета на Европейския съюз чрез eucouncil.piix.me.

Дейността е част от „Мост към моята Европа“ по проект Жан Моне.

За провеждането на урока са използвани материали на „Клас Европа“ на Европа Директно Враца, предоставени от Мария Панайотова и три от разработените урочни планове по проект „Европейско гражданство в училище“, предоставени от Елена Баракова от ОУ Стефан Захариев, Пазарджик.