102 000 лева ще финансира програма „Красива България“ за изпълнение на ремонтни дейности на „Център за административно обслужване“ (ЦАО), за основен ремонт на входа и безистена на администрацията, за подмяна на външните настилки на вътрешния двор на административната сграда.

Цялостно проектът е за 227 660 лева, като местното финансиране е в размер на 55%.

„Още от 2015-та година искам да ремонтираме информационния център. Тук влизат ежедневно над тридесет граждани и е важно в какви условия ги посрещаме. Три проекта имаме финансирани от програма „Красива България“ за ремонт на останалите помещения на администрацията и с този финално ще успеем цялостно да осигурим модерни и благоприятни условия за работа на колегите и удобство за гражданите“, каза Маринела Николова – кмет на община Козлодуй.

В проекта са включени също и дейности по обновяване на малката зала, в която се провеждат сватбени ритуали, както и подмяна на настилката във вътрешния двор на сградата.

Всички ремонтни дейности ще се осъществят в рамките на годината.