Кметът на Община Враца и член на УС на НСОРБ Калин Каменов участва в регионална дискусия на кметовете и председателите на Общински съвети от Северозападния район за развитие.

Разговорите обхващат темите свързани с децентрализацията и финансовите ефекти върху общинските бюджети при разширяване на собствената приходна база с част от подоходните данъци и взаимодействието между ръководството на администрациите и кметовете на кметства, както и европейската подкрепа за общините през периода 2021 – 2027 г. в т.ч. вижданията на централната власт за стартиране на програмите – с участието на ръководителите на ключови за общините програми с европейско финансиране.

В дискусията участват представители на общините от административните области Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен, заместник-председателят на УС на НСОРБ Донка Михайлова – кмет на община Троян и членовете на Управителния съвет на Сдружението Десислава Тодорова – кмет на Община Борован, Златко Живков – кмет на Община Монтана.

Регионалната среща се провежда в Художествената галерия „Проф. Теофан Сокеров“ в град Ловеч.