Община Мездра напомня на лицата, стопанисващи заведения за хранене и развлечения, че за осъществяване на дейността на стопанисваните от тях стационарни търговски обекти след 22:00 часа трябва да притежават Разрешение за удължено работно време, издадено от Кмета на общината.

Търговски обекти, които работят след 22:00 часа без наличието на такъв документ, подлежат на административни санкции съгласно действащото в страната законодателство.

От полицията предупреждават, че органите на реда ще извършват перманентни проверки на заведенията за хранене и развлечения за спазване на удълженото работно време.