„Всяко дете се нуждае от подкрепа и с всяко дете трябва да се работи индивидуално, за да имаме положителни резултати. Сигурна съм, че използвайки нови и различни методики, ще се постигне по-голям успех в работата ви с подрастващите“.

Това каза в приветствието си към присъстващите на кръгла маса по проект „Равни възможности за децата на Враца“  зам.-кметът Петя Долапчиева. От името на кмета Калин Каменов тя поздрави участниците в дискусията и пожела ползотворна работа на всички експерти.

Проектът „Равни възможности за децата на Враца“ предоставя възможност на 18 педагози от училищата и детските градини да се обучат в прилагането на РЕМЕЛКА. Това е методика за работа с деца със специални образователни потребности или обучителни затруднения, чрез която детето получава необходимите знания и усвоява определени понятия и операции. Нидерландската систематизирана методика е изключително подходяща за работа с деца с обучителни затруднения и повишава успеваемостта на децата средно с 25%.

На събитието присъстваха още председателят на Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България Дашенка Кралева, представители на детски градини и училища, включени в проекта, както и представители на Регионалното управление на образованието, Ресурсния център за подкрепа на процеса за приобщаващо образование, неправителствени организации, подпомагащи децата със специални образователни потребности. Инициативата е на Община Враца и Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България. Проектът се финансира от Международен женски клуб-София.