Община Мездра организира церемония „Първа копка“ по проекта за енергийно обновление на две многофамилни жилищни сгради в гр. Мездра. Стартът на строително-монтажните дейности ще бъде даден на 5 юли 2023 г. (сряда) от 14:00 часа пред блок „Леденик 3“, който се намира на ул. „Христо Ботев“ №72-74-76.

Изпълнението на енергоспестяващите мерки се осъществява по Проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в две многофамилни жилищни сгради в град Мездра“, Договор BG16RFOP001-2.003-0031-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е 1 499 530.77 лв., от които 1 274 601.15 лв. безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие и 224 929.62 лв. – национално финансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 16 месеца – до 23 януари 2024 г.

В церемонията „Първа копка“ ще вземат участие Иван Аспарухов – Кмет на община Мездра, общински съветници и кметски наместници, членове на екипа по проекта, служители на общината, представители на сдруженията на собствениците на жилищните сгради, избраните изпълнители на строително-монтажните дейности и за осъществяване на строителния надзор, медии и други заинтересовани страни от изпълнението на проекта.