През последните 16 години еднократна финансова помощ за новородени на обща стойност над 580 000 лв. са получили повече от 1800 семейства

През 2023 г. Община Мездра е изплатила еднократна финансова помощ в размер от 100 лв. до 350 лв. при раждането на дете на 67 семейства. Това показва обобщената справка от отдел „Счетоводство“ на Общинската администрация.

32 от тях са подпомогнати с по 350 лв. за първо родено дете, 33 – с по 300 лв. за второ родено дете и 2 – с по 100 лв. за трето родено дете.

За сравнение: през 2022 г. бяха подпомогнати 84 семейства, през 2021 г. – 77 семейства, а през 2020 г. – отново 84 семейства.

Общата сума, която е изплатена през миналата година на правоимащи родители, е в размер на 21 300 лв.

Целевите средства са отпуснати в изпълнение на Решение №682/ 31.08.2023 г. на Общинския съвет, с което беше приет бюджетът на Община Мездра за миналата година.

Условията за отпускане на еднократната финансова помощ остават непроменени: поне един от родителите да има настоящ и постоянен адрес на територията на община Мездра една година преди раждането на детето и двамата родители да имат минимум средно образование. При раждането на близнаци децата се третират еднакво, а при осиновяване на дете важат същите условия като при раждане.

Насърчителната мярка беше въведена преди 16 години, за да се стимулира раждаемостта и да се подпомогнат семействата при отглеждането на новородени. Средствата за финансовото й обезпечаване се залагат ежегодно в общинския бюджет.

През периода 2008-2023 г. Община Мездра е изплатила еднократна финансова помощ при раждането на дете на 1 824 семейства на обща стойност 581 350 лв.