Традиционният Базар на мартениците и цветята в Мездра ще се проведе от 22 февруари до 8 март 

Община Мездра уведомява всички заинтересовани лица, че традиционният Базар на мартениците и цветята ще се проведе през периода 22 февруари – 8 март 2023 г., включително. 

Базарът ще бъде позициониран в централната градска част – в „Алеята на кестените“ и на площад „България”. 

Заявления за участие в базара (по образец) се приемат от 15 февруари 2023 г. в Центъра за административно обслужване в Община Мездра, който се намира на партерния етаж в сградата на Общинската администрация, след предварително уточняване на мястото, площта и периода за участие в базара. 

Лицата, получили право да участват в базара, са длъжни: 

• да си осигурят подходящи леки защитни преместваеми приспособления (чадъри, шатри и др.), с които да предпазват стоките и себе си при лоши метеорологични условия; 

• да разполагат съоръженията с артикулите само в съгласуваната и определената им площ, като през целия период поддържат необходимата чистота и ред около нея; 

• при служебна проверка да представят пред контролните органи всички необходими документи за извършване на съответната дейност и квитанцията за платена такса.

За допълнителна информация: тел.: 0910/ 921 56, вътр. 211.