Екипът на Областен информационен център – Враца започна втора информационна кампания за 2018 година. Първата среща от цикъла се проведе в Бяла Слатина на 12.11.2018г., където представители на бизнеса и общинска администрация научиха за бъдещето на Кохезионната политика, екипът представи индикативните програми за 2019 година и се дискутираха възможностите за финансиране до края на 2018 година. На срещата присъства и  г-н Красен Кръстев – народен представител на ПП ГЕРБ от 6 МИР – Враца, който сподели за приоритетите на бъдещата Кохезионна политика след 2020. На 13.11.2018г. екипът на центъра проведе среща в община  Мездра, където  участниците в събитието се интересуваха за актуалните възможностите за кандидатстване до края на 2018 година. В дискусия се коментираха мерките по Програма за развитие на селските райони за развитие на неземеделски дейности – занаяти и услуги, финансовите инструменти чрез ниско лихвени заеми от Фонда на фондовете даващи възможности за стартиране на бизнес, Европа за гражданите, Еразъм+ и Норвежки финансов механизъм. Провеждането на информационни събития е основна дейност на мрежата от информационни центрове в страната. Срещите са открити за посещения и гражданите имат възможността да научат повече за финансовите механизми и различни възможности за развитие чрез разработване на проекти с европейско финансиране в следващите събития:

–          Оряхово на 19 ноември от 11:00 часа в ресторант „Старата Къща“

–          Козлодуй на 19 ноември от 16:00 часа в заседателната зала на Община Козлодуй

–          Криводол 20 ноември от 11:00 часа в конферентна зала на НЧ „Н.Й. Вапцаров“

–          Борован на 21 ноември от 11:00 часа в зала на НЧ „Цани Иванов – 1907“

–          Мизия на 22 ноември от 11:00 часа в зала на НЧ „Просвета – 1925“