Петнадесет младежи на възраст от 15 до 29 години се включиха като доброволци в обучение на тема „Работа с ученици и родители за разясняване ползата от образователна интеграция и приемане на различието”. Обучението се проведе през уикенда в младежки клуб, гр. Козлодуй и бе организирано по проект „Обединени в името на знанието”.

Лектор беше Светла Пенева, представител от сдружение „Социален диалог – 2001”, гр. Габрово, която представи на присъстващите млади хора презентацията „Работа на терен. Принципи и стандарти”. Чрез ролеви игри и работа по групи се поставиха основните акценти, които са от значение при работа с ученици и родители от етнически малцинства за промяна на тяхното отношение към образованието. Поставените от лектора различни казуси, отразяващи действителни ситуации, заинтригуваха участниците и ги накараха да вникнат в основните проблеми на техните връстници и да търсят правилното решение за преодоляването им. По време на обучението младежите доброволци придобиха знания и насоки за работа в мултикултурна среда.

Проект „Обединени в името на знанието”, конкурсна процедура 3.17.2018 се финансира и подкрепя от Център за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства, съгласно договор №БС33.17-1028/27.09.2018 г.