Във връзка с постъпило писмо от министъра на вътрешните работи, Калин Стоянов, Ви информираме, че на 17.11.2023 г. за времето от 11:00 часа до 11:30 часа предстоят функционални тестове чрез реално задействане на сирените за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на областния град и в общинските центрове в областта. По време на тестовете ще бъдат излъчени гласови съобщения за техническа проверка и звукови сигнали.

Тестовете се извършват във връзка с приемане на дейностите по Договор № 520оп-103/28.02.2023 г. по проект „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г., по който се доизгражда Национална система за ранно предупреждение и оповестяване на населението на общинско ниво на територията на 14 области.