25 октомври е празник за тези, които работят, за да я има българската земеделска наука.

Професионалният ден става на седем години, а българската аграрна наука през тази година отбелязва 131 години. Празникът е обявен с Решение на Министерския съвет от 31 август 2006 г.

Няколкото плахи опита за реформиране на земеделската наука съобразно новите условия доведоха, с малки изключения, до нейното постепенно изолиране от земеделската практика в страната и от научното коопериране както на национално, така и на регионално, европейско и световно равнище, като няколкото добри примери са изключение.

Оказа се, че едрите фермери не проявяват особен интерес към постиженията на българската земеделска наука. Изцяло вносни се оказаха земеделските машини, торовете, инсектицидите и пестицидите и част от консултантските услуги.

По-голямата част от семената на зеленчуковите видове, овощният посадъчен материал , лозовият посадъчен материал (с изключение на десертните сортове) са вносни. В подобна ситуация се оказаха фуражните култури и производството на фураж.

Липсва ясна политика и финансова подкрепа, което редуцира силно използването на модерните биотехнологични методи при ускоряване на процеса по създаване на високопродуктивни и конкурентноспособни български сортове.