Ще плати ли  половин милион лева глоба фирма „Ботуня енерджи”, чиято ВЕЦ „Луна” е уличена за предизвиканата миналата есен екокатастрофа в р.Ботуня?

На първа инстанция Врачански районен съд отмени санкцията, като на 20 страници обоснова мотивите си. Днес 3-членен касационен състав на Административния съд, председателстван от Миглена Раденкова даде възможност на съставилата акта институция- РИОСВ-Враца и на засегнатата страна-„Ботуня енерджи” да посочат нови доказателства, но те не се възползваха.  Юристконсултът на екоинспекцията поиска отмяна на решението на районните магистрати, а защитникът на фирмата–оставането му в сила.

В хода на продължилото минути заседание стана ясно, че паричната санкция на ВЕЦ „Луна” е наложена по „неправилен закон” и по норма, която има декларативен характер. Става дума за смесването на алинеи и параграфи от Закона за опазване на околната среда и Закона за водоползване. Разбра се и че екоинспекцията не е извършила в указания от законодателя 4 –часов срок проверка на място /вероятно заради почивните дни в които бе регистрирано замърсяването/, а е разчитала единствено на свидетелски показания. Не е била изследвана и умрялата риба в р. Ботуня, за да се установи каква е причината. Не са правени също  проверки за други потенциални замърсители по поречието на реката, въпреки, че близо месец преди инцидента РИОСВ е санкционирала друга фирма , разположила съоръженията си в горното течение,  научи „Зов нюз” от свои източници. Според държавното обвинение постановеното от Районен съд решение за отмяна на наложената парична санкция на ВЕЦ”Луна” е законосъобразно и не следва отменянето му. В крайна сметка касационните съдии ще решат кой крив, кой прав в едномесечен срок.

Замърсяването на р.Ботуня на 18 септември м.г.и измрелите тонове риба са факт. Както е факт и устното признание пред бившия екоминистър Ивелина Василева на управителя на ВЕЦ”Луна” , че е станал „инцидент”. На практика излиза, че поради незнание или мърлявщина / а може би и умишлено/ РИОСВ и Басейнова дирекция, за да тушират общественото напрежение в региона, тогава са съставили наказателни постановления на база законови разпоредби, които не съдържат в себе си състав на нарушение.  Очаква се до дни АС-Враца да постанови определение за отмяна на трите съставени акта /всеки по 2000 лв./ от Басейнова дирекция, а в средата на юли т.г. нищо чудно да падне и колосалната глоба на РИОСВ.