Всички растения се нуждаят от хранителни вещества, за да се развиват. Полезните вещества биват усвоявани от почвата чрез кореновата система на растението.

Торовете осигуряват основните хранителни вещества (азот, фосфор и калий, както и други важни елементи), от които растенията се нуждаят. В случай че хранителните вещества не се набавят, продуктивният капацитет на почвата намалява с всяка реколта.

Екипът на Генерал Агрохимикали се е погрижил за цялостната растителна защита и развитие на земеделската реколта чрез богато портфолио от продукти и компетентни консултации за всички земеделски производители.

Видове торове

Минерални торове

Европейската индустрия за торове превръща милиони тонове естествено срещащи се суровини като въздух, природен газ и добивани руди във висококачествени продукти за подхранване на растенията.

Азотни торове

Нитратните торове са най-често използваните директни торове в Европа.

Основните продукти са торове на основата на нитрати като амониев нитрат (AN) и калциево-амониев нитрат (CAN), които са подходящи за повечето европейски почви и климатични условия, както и воден разтвор на карбамид и карбамид амониев нитрат (UAN), които са широко разпространени в останалите части на света.

Други обикновени азотни торове включват амониев сулфат и амониев сулфат нитрат, калциев нитрат, натриев нитрат, чилийски нитрат (селитра) и безводен амоняк.

Азотни торове с бавно и контролирано освобождаване

Определени метеорологични и почвени условия могат да доведат до имобилизиране на азот, денитрификация, изпаряване или излугване, като всичко това намалява ефективността на тора. В отговор на това индустрията е разработила специални видове торове, предназначени да намалят тези ефекти. Те включват листни торове, торове с бавно и контролирано освобождаване, както и добавки за торове като уреаза и инхибитори на нитрификацията.

Фосфорни торове

Най-често срещаните фосфорни торове са единичен суперфосфат (SSP), троен суперфосфат (TSP), моноамониев фосфат (MAP), диамониев фосфат (DSP) и течен амониев полифосфат.

Различните торове имат различни профили на освобождаване и се нуждаят от различни настройки за разпръскване за ефективно приложение.

Калиеви торове

Калият се предлага и в редица торове, които съдържат само калий или две или повече хранителни вещества. Te включват калиев хлорид (KCl), калиев сулфат (K2SO4) или поташ сулфат (SOP), калиев нитрат (KNO3), известен като KN.

Торове с калций, магнезий и сяра

Калций (Ca), магнезий (Mg) и сяра (S) са основни вторични хранителни вещества за растенията. Обикновено не се прилагат като директни торове, а в комбинация с основните хранителни вещества N, P и K.

Сярата често се добавя към обикновени азотни торове като амониев нитрат или урея. Други източници на сяра са единичен суперфосфат (SSP), калиев сулфат (SOP) и калиев магнезиев сулфат (Kainite), като последният също съдържа магнезий.

Кизеритът е минерал от магнезиев сулфат, който се добива и също така се използва като тор в селското стопанство, главно за коригиране на магнезиевия дефицит. Калцият се прилага главно като калциев нитрат, гипс (калциев сулфат) или вар/доломит (калциев карбонат), от които калциевият нитрат е единственият лесно достъпен източник на калций.

Микроелементни торове

Днес се предлагат голям брой специални торове за снабдяване на растенията с важни микроелементи като желязо, манган, бор, цинк и мед. Те могат да бъдат или неорганични, или органични съединения, като неорганичните разновидности допълнително се разделят на водоразтворими и неразтворими продукти.

Инхибитори

В днешно време има два основни типа инхибитори, достъпни за земеделските производители в ЕС.

Инхибиторите на нитрификацията са химични съединения, които забавят нитрификацията на амония чрез потискане на активността на нитрозомонадни бактерии в почвата. Целта е да се запази амония в неговата стабилна на почвата форма и да се забави превръщането му в нитрати. Това временно намалява съотношението на нитратите в почвата и по този начин редуцира потенциала за загуби от излугване във вода или образуване на газ N2O в атмосферата.

Органични торове

Основните органични торове са растителни остатъци и животински тор. Въпреки че имат различни хранителни стойности, те обикновено присъстват  по естествен начин във фермата и техните хранителните вещества, както и органичният въглерод, които съдържат, се “рециклират”. Животинските торове покриват широк спектър от източници на хранителни вещества с различни физични свойства и съдържание на хранителни вещества. Освен това тяхното съдържание на хранителни вещества варира в различните региони и зависи от вида на добитъка и системата за управление на фермата.

Други видове подхранване на растенията

Широка гама от т.нар. продукти за рене може да помогне на фермерите да адаптират своите практики за торене към техните условия на околната среда и фермата: органичен тор, органо-минерален тор, минерален тор, вкл. инхибитори, материал за варуване, хранителна среда, растителни биостимуланти и др.