На 29 февруари 2024 г., от 15,00 ч., в малката зала на РИМ – Враца, ще се проведе историческо състезание, посветено на 200 години от врачанските събития, свързани с църковно-националното движение през Възраждането.
Състезанието се организира от Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“ и Регионален исторически музей – Враца.
В надпреварата ще вземат участие три отбора ученици от десетите класове на ПГ „Димитраки Хаджитошин“, ПГТР – Враца и ПТГ „Никола Йонков Вапцаров“ – Враца. Всяко училище ще сформира отбор от трима ученика. Състезанието ще се проведе в три кръга, а предметната област на задачите ще бъде свързана с периода на Българското Възраждане.
В началото на състезанието уредникът г-жа Нели Стоянова от отдел „История на България XV – XIX век“ към РИМ – Враца ще запознае присъстващите с исторически факти и важността на Врачанските събития от 1824 г.
Отборите ще бъдат оценявани от компетентно жури, в състав: г-н Георги Ганецовски, директор на РИМ-Враца, д-р Цветелина Ценова – експерт ОНГОР към РУО Враца, и г-жа Нели Стоянова – уредник в отдел „История на България XV – XIX век“ към РИМ – Враца.
Във времето между отделните етапи от състезанието, учениците ще направят кратко представяне на училищата си и техните професии. Състезанието ще приключи с раздаване на грамоти и награди за участниците.