В последния ден от своя живот, преди да се завърне към Вечността, Старата година устройва нещо като тържествено посрещане на своята приемница – събира всички човешки Качества и беседва с тях  до 12 часа, до момента на своята смърт, до момента на раждане на Новата година.

Ето, и вчера беше така – вечерта на гости при Старата година започнаха да се събират странни и неопределени същества – същества, чиито имена и форми са ни познати, но чиито същности и значения още не можем да си представим съвсем ясно.

Най-рано от всички пристигна Лицемерието под ръка със Смирението, след тях важно пристъпваше Честолюбието, почтително съпровождано от Глупостта, а след тази двойка бавно вървеше величествена, но изтощена и очевидно болна фигура – това беше Умът и макар в неговите дълбоки и проницателни очи да сияеше гордост от себе си, имаше повече мъка от собственото му безсилие.

След тях вървеше Любовта  – полуразсъблечена и много груба жена, с очи, в които имаше много чувственост и нито искра от мисъл.

Разкошът, който я следваше, предупредително шепнеше в ухото и:

– Любов! Как си се облякла! Нима такъв костюм подобава на твоята роля в живота?

– Ба! – откликна Празномислието. – Какво искате от Любовта, господине? Винаги сте бил и ще си останете романтик, ето какво ще ви кажа. Според мен, колкото е по-просто, толкова е по-ясно, толкова е по-добре и аз съм много доволно, че успях да смъкна от Любовта покрова на фантазиите, в който я обвиваха мечтателите. Ние живеем на земята, тя е твърда и цветът и е мръсен, а небесата са толкова високо, че между тях и земята никога няма да има нищо общо! Не е ли така?

А самата Любов мълчи, езикът и отдавна е почти ням, няма ги предишните горещи слова, желанията и са груби, а кръвта – рядка и студена.

Яви се също и Вярата – разбито и колебливо същество. Тя метна един поглед, изпълнен с непримирима омраза към Ума и неусетно се скри от очите му в тълпата от гости на Старата година.

След нея се мярна като видение Надеждата, мярна се и изчезна някъде.

Източник: сп. “Обекти”