Умереното пиене на алкохол (до 2 чашки няколко пъти на седмица) води до по-нисък риск от смъртност, отколкото при хората, които изобщо не пият или тези, които посягат към чашката по-честичко.

Изводът е от американско проучване, направено в продължение на цели 16 години (приключило 2014 г.). В него взели участие 8000 човека, родени 1931-1941 г.

Участниците били разделени на пълни въздържатели от пиене, въздържатели отскоро, рядко консумиращи, умерени пиячи и истински алкохолици. Последните пиели по 3 пъти дневно, умерените – по 2 питиета в 2-3 дни от седмицата, рядко консумиращите – по 1 чашка седмично, въздържателите пиели по 12 питиета за целия си живот, а за въздържателите отскоро липсвали данни.

Учените от изследването Health and Retirement Study са категорични: умереното и рядкото посягане към пиене намалява смъртността и удължава живота. Най-висока смъртност имало при отскорошните въздържатели.

Усилията на учените в последните години доказаха, че умерената консумация на алкохол предпазва от диабет тип 2, от удар, предпазва и сърцето като цяло.

Консумирайте с мярка!