Помните ли играта “развален телефон”? Децата се нареждат в редица и всеки прошепва на следващия това, което е чул. Думата или изречението, което последният казва на глас, обикновено нямат нищо общо с първоначалните. Нашата памет действа по същия начин, твърдят учени, цитирани от ScienceDaily.

Вместо да си спомняте отново оригиналното събитие, всеки следващ път си спомняте това, което последно сте възпроизвели в паметта си.

Какво е споменът?

“Споменът не е просто образ, породен от връщане към оригиналното събитие. Този образ може да е изкривен от предишните пъти, в които сте си го припомняли,” казва Дона Бридж от Школата по медицина Файнбърг към Северозападния университет в САЩ.

Какви експерименти са проведени?

Проведени са различни експерименти, които доказват това явление. То се наблюдава при всеки един от участниците. Учените са успели да го уловят и на физиологично ниво като отчетлив нервен сигнал в мозъка всеки път, когато несъзнателно променяме спомена си.

Какви са резултатите от изследванията?

Резултатите от изследванията са публикувани в Journal of Neuroscience. Те могат да се окажат полезни при работата със свидетелски показания в съда.

“Може би в самото начало свидетелят помни сравнително точно какво се е случило. Оттам нататък нещата вървят надолу,” смята Бридж.

“Когато някой ми каже, че може да си спомни напълно точно как се е случило нещо, мога само да се засмея,” признава тя.